Địa điểm: Quận 1

Chủ đầu tư : Vĩnh Hoàn Group 

Diện tích: 120 m2 

Năm xây dựng: 2021

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects