Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương

Diện tích: 300 m2 

Năm xây dựng: 2024

Đơn vị thiết kế và thi công: Kaa Architects