Địa điểm: Quân 5, Tp.HCM

Diện tích: 7000 m2

Năm xây dựng: 2023

Đơn vị thiết kế: Kaa Architects