Địa điểm: Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
Chủ đầu tư: Intimex Group
Công trình: Nhà điều hành nhà máy cà phê hoà tan
Diện tích:2100m2
Đơn vị thiết kế thi công: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects