Địa điểm: Quận 2

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Osprey Packs Việt Nam

Diện tích: 1200 m2 

Năm xây dựng: 2019

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects