Địa điểm: Quân 5, Tp.HCM

Diện tích: 1200 m2

Năm xây dựng: 2023

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects