Địa điểm: Quận 3

Công trình: TP Office

Diện tích: 700m2

Thời gian: 2020

Đơn vị thiết kế thi công: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects