Địa điểm: Quận 1

Công trình: Wipro-Unza Office

Diện tích: 300m2

Thời gian: 2020

Đơn vị thiết kế thi công: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects