Địa điểm: 9 Bến Vân Đồn, Quận 4

Chủ đầu tư : Rolling Ant 

Diện tích: 350 m2 

Năm xây dựng: 2019

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects