Địa điểm: Quận 3

Diện tích: 100 m2 

Năm xây dựng: 2023

Đơn vị thiết kế và thi công: Đức Việt/Kaa Architects