Địa điểm: Long Thành, Đồng Nai

Chủ đầu tư: Intimex Group

Năm: 2019

Diện tích: 1450m2

Đơn vị thiết kế thi công: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects