Địa điểm: Dalat

Diện tích: 1000 m2

Năm xây dựng: 2020

Đơn vị thiết kế:Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects