Địa điểm: Quận Thủ Đức

Diện tích: 120 m2 

Năm xây dựng: 2020

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects