Địa điểm: Sông Cầu-Phú Yên

Diện tích: 650 m2 

Năm xây dựng: 2020

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects