Địa điểm:  Làng Phước Tích – Cố Đô Huế

Chủ đầu tư: JICA

Năm xây dựng: 2012

Đơn vị thiết kế: Kaa