Địa điểm: Paro-Bhutan

Đơn vị thiết kế và thi công: AA Corporation

Kaa Architects: Thiết kế mẫu villa 1,2