Công Trình: Villa B9 – Lan Anh – Quận 2
Năm xây dựng: 2020
Thiết kế: Kaa Architects