Địa điểm: Ecopark Hà Nội

Chủ đầu tư: CT cổ phần tập đoàn Ecopark

Năm xây dựng: 2017-2020

Đơn vị thiết kế: Kaa