Địa điểm: KĐT Sinh Thái Đan Phượng, Hà Nội

Chủ đầu tư: Công ty TNHH ĐT & PT DIA

Năm xây dựng: 2019-2020

Đơn vị thiết kế: Kaa