Địa điểm: Đức Trọng, Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Mr. Thái Khắc Quang

Năm xây dựng: 2020

Đơn vị thiết kế: Kaa

nostal-house