Địa điểm: Quận Bình Chánh

Diện tích: 85 m2 

Năm xây dựng: 2022

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects