Công trình nhà hàng Mường ñược thiết kế trong khu ñất rộng hơn 3150m2 phục vụ cho
khoảng 250 thực khách. Món chính trong nhà hàng là heo nướng (heo dân tộc) và thức
uống chủ yếu là bia.
Quy mô công trình:
– 5 nhà sàn có kích thước phủ mái là 20m x 10m.
– Khối phục vụ nhà bếp có kích thước phủ mái là 6m x 24m.
– 2 khu vệ sinh lớn.
– 2 khu vực nhà hàng ngoài trời.
– Phần còn lại là hồ sen và trồng cây xanh có diện tích 1680m2.