Địa điểm: Quận 3

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Thực Phẩm & Đồ Uống BELGO

Diện tích: 1800 m2 

Năm xây dựng: 2019

Đơn vị QLDA: Kaa Architects