Địa điểm: Quận 1

Chủ đầu tư : Hall Food

Diện tích: 100 m2 

Năm xây dựng: 2023

Đơn vị thiết kế thi công: Đức Việt/Kaa Architects