Công trình: AD Apartment

Năm xây dựng: 2021

Đơn vị thiết kế và thi công: Kaa

QuangND