Địa điểm: Cove Residenses – Empire City

Diện tích: 230 m2 

Năm xây dựng: 2022

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects