Địa điểm: Bitexco Financial Tower

Diện tích: 165m2 

Năm xây dựng: 2021

Đơn vị thiết kế: Nguyễn Đức Cường/Kaa Architects