Địa điểm: Phường 5, Quận 8

Diện tích: 4*18m 

Năm xây dựng: 2022

Đơn vị thiết kế thi công: Kaa Architects