Chưa được phân loại

ND Apartment

Nostal-house

Biệt Thự Biển Nha Trang

Nostal House – Lưu giữ “hồn” Tây Nguyên

Ý tưởng thiết kế Nostal House xuất phát từ hình ảnh ngôi nhà rông của người Tây Nguyên. KTS đã kết hợp các yếu tố kiến trúc, vật liệu để tạo ra một ngôi nhà đầy hoài niệm, gắn bó với tuổi...